Mälarö Träningsverk

Interiört och exteriört

En vild vision från beställaren att få en unik boutique upplevelse i sitt nya gym har blivit förverkligad! Uppdraget omfattar hela byggnaden interiört samt fasadbelysningen och skyltkoncept.